Raetovari

Raetovari (或Rae​​tobari德語拉丁語rätovarierraetovarii/raetobarii )是在德國巴伐利亞州西部Nördlingerries地區的Alamannic Tribe羅馬歷史學家Ammianus Marcellinus (330-395)提到了它們。